Web sitemizde aktif bir kullanım deneyimi ve iyileştirme çalışmalarımız için zorunlu, analitik ve pazarlama çerezleri kullanmaktayız. Çerezlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilir, tercihlerinizi değiştirebilir veya tüm çerezleri kabul ederek ierleyebilirsiniz.

KABUL ET
REDDET

KURUMSAL

Politikalar

Politikalar

Kalite Politikamız

 • Çalışmalarımızda gelişen teknolojileri takip edip ,kaliteli hizmet anlayışımızla ,faaliyet kapsamımızda önder ve örnek bir firma olmak.
 • ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001 ,ISO 27001,ISO 17025 ve MID standartları doğrultusunda oluşturduğumuz kalite yönetim sistemimiz ile verdiğimiz hizmetin hızlı, hatasız ve kesin olmasını güvence altına almak,
 • Tüm Manas personelinin standartlar doğrultusunda kurulan yönetim sistemi çerçevesinde proseslerini gerçekleştirmesini sağlamak,
 • Toplam kalite felsefesini esas alarak birim ve şirket hedeflerine ulaşılmasını sağlamak,
 • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerini ön planda tutarak hizmet vermek,
 • Hizmetlerimizi müşteri ile mutabık kalınan şartlarda ve öncelikle uluslararası kabul görmüş metotlarla ve refere edilen standartlara uygun olarak yürütmek,
 • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileştirmeyi temel felsefemiz olarak benimsemek,
 • Sürekli eğitim faaliyetleri ile personelimizin kalifikasyon derecesini arttırmak,
 • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen negative etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
 • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak
 • Çalışanların güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir çalışma hayatı ortamı oluşturmak için eğitimler, denetimler, kaza analizleri ve temel nedenin belirlenmesi ile “Sıfır Kaza” hedefine ulaşmak için en üst düzeyde önlemler alınmaktadır.
 • Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,
 • Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,
 • Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Dünya gezegeninin sürdürülebilir geleceği için doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, enerji verimliliğini artırmak, geri dönüşü olmayan hasarları önlemek, varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak.
 • Yasal merciler, çalışanlarımız, müşteri, taşeron ve tedarikçilerimize uzanan zincirde herkes ile iş birliği içerisinde olarak ortak paydada, memnuniyette buluşmak için iletişimimizi etkin ve sürekli kılarak ilgili kanun, mevzuat, yönetmelik ve müşteri şartnamelerine uygun faaliyetler gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.

İnsan Kaynaklar Politikamız

Manas Enerji Yönetimi, sektöründe öncü oluşunu bünyesinde barındırdığı yetkin mavi ve beyaz yakalı iş arkadaşlarına borçludur. Misyon ve vizyonu gereği tüm paydaşlarına üst düzeyde değer verme ilkesini kendisine prensip edinmiş olan Manas; enerji yönetiminde lider olma hedefine çalışanlarına sağladığı imkan ve fırsatlar ile ulaşmıştır:

 • Eşitlikçi işe alım ve terfi süreçleri,
 • Profesyonel kariyer planlama,
 • Yetkilendirme, motivasyon ve üstün performansı ödüllendirme
 • Sosyal imkanlar ve adaletli ücretlendirme sistemi,
 • Yüksek performans standartları,
 • Eğitim programları,
 • Güvenli ve modern iş ortamı,
 • Ücretsiz ulaşım.

Bilgi Güvenliği Politikası

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nde GAZ, SU, ELEKTRİK, ISI SAYAÇLARI, SAYAÇ ELEMANLARI, KLİMA KONTROL MODULÜ TASARIMI, ÜRETİMİ VE BAKIM ONARIM SERVİS HİZMETLERİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK, SERVİS VE FATURALANDIRMA Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
  Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  Bütünlük:Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek, sürekli iyileştirmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

YAYIN TARİHİ:30.10.2017